Devínsky ríbezlák

Tradičné lokálne ríbezľové víno vyrobené z červených a čiernych ríbezlí.

K Devínu už dlhé roky popri Devínskom hrade a Devínskej Kobyle neodmysliteľne patrí aj devínsky ríbezlák - tradičné lokálne ríbezľové víno vyrobené z červených a čiernych ríbezlí. Mnohí pamätníci spomínajú na posedenia pri fľaši vo viechach v Devíne (napr. u pána Heribana), predaj ríbezláku pod Devínskym hradom v malých fľaškách, na viechu v Karlovej Vsi, či ochutnávku na Obchodnej ulici. Sme radi, že sa tradícia devínskeho ríbezláku znova obnovuje. Teší nás aj to, že devínske pivnice už po 3. rok mohli privítať vinárov a milovníkov vína v rámci Malokarpatskej vínnej cesty.  

Kontakt:

Adresa: Brigádnická 27, Bratislava
Web stránka: www.devinsky-ribezlak.sk
email: mrazik@devinsky-ribezlak.sk
Telefonický kontakt: +421 905 672 945

Otváracie hodiny:

Piatok:
Sobota:
14:00 - 20:00
14:00 - 20:00

Späť