VILLA MODUR

Rodinné vinárstvo a vinohradníctvo.

Pečať TERRA MODUR (lat. pôda, zem Modra) vyjadruje naše odhodlanie a presvedčenie vyrábať kvalitné vína výlučne z hrozna nami dopestovaného v modranských viniciach. Snažíme sa do našich vín vniesť TERROIR mesta Modra, čo je pôda, podnebie, mikroflóra, poloha vinice, odroda hrozna či zručnosti vinohradníka a vinára. Toto všetko charakterizuje naše vína, vyrábané a venované Modre. Vinárstvo bez vinohradníctva je ako pravá ruka bez ľavej či ľavá bez pravej. Iba navzájom sa doplňujúc dokážu pracovať a tvoriť hodnoty, ktoré ocenia ostatní. Preto naše vína vyrábame už vo vinici.

Kontakt:

Adresa: Kalinčiakova 35, Modra
Web stránka: www.villamodur.sk
email: info@villamodur.sk
Telefonický kontakt: +421 915 705 674

Späť