Mária a Oskar HANUSEK

Predaj a prezentácia ludovoumeleckej keramiky.

Od roku 1986 sa venujeme výrobe ľudovoumeleckej dekoratívnej a úžitkovej keramiky, ktorá je zameraná na reliéfy, kachlice, taniere, figurálne plastiky a suveníry. Ich motívmi sú hlavne slovenské ľudové odevy /kroje/, ľudové tradície, vinárska  a sakrálna tematika. Tvorba je zaradená do kategórie Majolika / dva krát výpal na 980 stupňov a maľovaná na bielej glazúre/.

Kontakt:

Adresa: okres Pezinok
Web stránka: www.uluv.sk/product/hanusek-oskar-404/
email: oskar.hanusek@stonline.sk
Telefonický kontakt: 033 / 640 25 33
0905 831 809

Späť