Peter Pollák

Výroba Holíčskej fajansy a fajansového riadu - misy, hodiny, motýle z keramiky.

V súčasnosti dielna vyrába široký sortiment výrobkov, kde sa okrem upomienkových predmetov, dóz, bonbonier a mís nachádzajú aj plasticky a reliéfne zdobené nádoby, zložité servisy, repliky originálnych holíčskych výrobkov. Snaží sa o udržanie čistoty slohových prvkov, ktoré sú charakteristické pre Holíčsku fajansu. Od roku 1994 vyrába i netradičné originálne keramické motýle až do veľkosti 50 cm.

Kontakt:

Adresa: Hollého 92, Holíč
Web stránka: www.holicska-fajansa.sk
email: holicska.fajansa@zoznam.sk
Telefonický kontakt: 034 6683 565

Späť