Aktivity

Načerpajme z PRAMEŇOV ŽIVOTA sv. Cyrila a sv. Metoda v Devíne

02.07.2019

Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín, občianske združenia Dedičstvo otcov a Rastic Vás srdečne pozývajú na slávnosť svätých slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční 5. júla 2019 v Kostole Svätého Kríža v Devíne na Námestí sv. Cyrila a Metoda.

 

Slávnosť sa začne slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec Juraj Sedláček, rektor UPC v Trenčíne. Potom bude nasledovať slávnostný koncert slovanskej duchovnej hudby Slavimo slavno Slaveni v podaní Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom, vzácnym hosťom programu bude operný maestro Peter Mikuláš.Slávnosť ukončí kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda.

Devínska farnosť Svätého Kríža na Námestí sv. Cyrila a sv. Metoda usporiada priateľské agapé s ponukou občerstvenia a ukážkami výroby fujary.

Farníci budú veľmi radi, keď Vás budú môcť privítať na tomto pamätnom mieste, ktoré je nerozlučne späté s duchovným životom nášho národa.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a na príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva svätých solúnskych bratov.

 

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.
·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Pristúpenie do združenia EKCCM

25.06.2019

Valné zhromaždenie zduženia EKCCM Močenok 20.6.2019

Na Valnom zhromaždení združenia EKCCM boli prijatí noví riadni členovia: združenie Slovenský dom Centrope, obec Terchová

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt Partnerstvá - Cyrilometodská cesta

25.06.2019

Dňa 24.6.2019 sa na TTSK konalo pracovné stretnutie slovenských partnerov
(SDC,TTSK,NSK). Cielom stretnutia bola diskusia k navrhovanej Stratégii
rozvoja Cyrilometodskej cesty. Výstupom stretnutia bola dohoda partnerov o
budúcej spolupráci, resp. o možnosti vzniku koordinátora rozvoja
Cyrilometodskej cesty pre územie Slovenska. Taktiž sa partneri dohodli o
spoločnom postupe a pripomienkach, pre zadanie Stratégie rozvoja
Cyrilometodskej cesty

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Nitra, milá Nitra

13.06.2019

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti   4.-7. júl 2019

            https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/31371

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Hlasujte za projekt CESTA KRÍŽOV

12.06.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019