Aktivity

Pozvánka na vernisáž výstavy Eva Kristinová.

02.09.2019

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. str. a začiatku 21. str.

Predstavme si ju, prosím, v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny, či na doskách Slovenského národného divadla v jej milovanej hre Ferka Urbánka Pravda Svätoplukova...

Celý svoj život bola hrdou a sebavedomou Slovenkou, všetko, čo robila, robila naplno a s láskou.

Na posvätnom mieste nášho národa – Devíne, keď recitovala Konštantínov Proglas, jej hlas sa vznášal k výšinám:

„Čujte, čujte toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval...“

Vernisáž výstavy Eva Kristinová... jednoducho kráľovná sa uskutoční dňa 9. septembra 2019 o 17:00 hod. v Informačnom centre na Moyzesovej ulici 38/A v Ivanke pri Dunaji.

Usporiadateľmi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, Obecný úrad Ivanka pri Dunaji, Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Dunaji a DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Na výstave môžeme pocítiť silu jej ducha a jej nezlomnú vieru v silu a dobro nášho národa.

Legenda sa modlí za svoj milovaný slovenský národ a našu vlasť, aby sme naplnili svoju dejinnú úlohu a zostali vernými Kristovi.

Eva Kristinová je predsedníčka honoris causa občianskeho združenia DEDIČSTVO OTCOV, je čestnou predsedníčkou občianskeho združenia Rastic a Miestneho odboru MS Bratislava-Staré Mesto.

 

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Späť

Archív aktivít

06.09.2019

*Cesta krížov*

Cieľom projektu "Cesta krížov" je vybudovať tematickú cestu na starej
Marianskej turistickej pešej trase z Marianky do Sv.Jura.
Výstupom projektu bude: obnovené značenie, zrevitalizované pamiatky a
okolie okolo nich, info tabule o príbehoch  každého z krížov, e-mapa s
príbehmi celej tematickej cesty.
Sovenský dom Centrope získal podporu na projekt z BSK, mesta Sv.Jur a
Nadácie Tesco, kde sa s projektom umiestnil na 2.mieste medzi 250timi
projektami. Za "Cestu krížov" hlasovalo 22 000 ľudí

Čítať ďalej…

02.09.2019

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat
realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej
stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci
s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej
európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu
atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti.
Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a
Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej
destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného
ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.


   - Aktivita "* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo
   Vrakuni" *sa zameriava  na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre
   miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre
   návštevníkov zdarma

Čítať ďalej…

02.09.2019

Pozvánka na vernisáž výstavy Eva Kristinová.

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. str. a začiatku 21. str.

Predstavme si ju, prosím, v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny, či na doskách Slovenského národného divadla v jej milovanej hre Ferka Urbánka Pravda Svätoplukova...

Celý svoj život bola hrdou a sebavedomou Slovenkou, všetko, čo robila, robila naplno a s láskou.

Na posvätnom mieste nášho národa – Devíne, keď recitovala Konštantínov Proglas, jej hlas sa vznášal k výšinám:

„Čujte, čujte toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval...“

Vernisáž výstavy Eva Kristinová... jednoducho kráľovná sa uskutoční dňa 9. septembra 2019 o 17:00 hod. v Informačnom centre na Moyzesovej ulici 38/A v Ivanke pri Dunaji.

Usporiadateľmi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, Obecný úrad Ivanka pri Dunaji, Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Dunaji a DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Na výstave môžeme pocítiť silu jej ducha a jej nezlomnú vieru v silu a dobro nášho národa.

Legenda sa modlí za svoj milovaný slovenský národ a našu vlasť, aby sme naplnili svoju dejinnú úlohu a zostali vernými Kristovi.

Eva Kristinová je predsedníčka honoris causa občianskeho združenia DEDIČSTVO OTCOV, je čestnou predsedníčkou občianskeho združenia Rastic a Miestneho odboru MS Bratislava-Staré Mesto.

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Čítať ďalej…

23.08.2019

1. česko-slovenské putovanie

 
Dňa 14.8.2019 sme sa zúčastnili podujatia:
 
1. česko-slovenské putovanie po pešej značenej trase Cyrilometodskej cesty z Veľkej Skalky v trenčianskom kraji smerom na Velehrad.
 
Putovanie zo Skalky je súčasťou 19. ročníka hviezdicového pešieho putovania s cieľom na Velehrade 24.8.2019
 

Čítať ďalej…

30.05.2019

Spoločná púť do Blatnohradu – Zalaváru pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

 

Ordinariát  ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozýva 22. júna 2019 na spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru  pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

 

Predstavte si, prosím, staroslávny Nitriansky hrad a Zobor, nedobytnú pevnosť Rasticovu - Devín, baziliku na Bratislavskom hrade...

 

Až v Blatnohrade človek v plnej miere môže pochopiť, v čom spočívala štátnická múdrosť a veľkosť Rastislavova. Tu u Pribinovho syna Koceľa sa zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Večného Mesta a práve tu sa našla na črepe hlaholika.

 

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej a slovanskej vzdelanosti.

 

Tu môže človek zažiť postať duchovnú a priniesť si ju domov. Blatnohrad patrí k posvätným miestam slovenského národa i všetkých slovanských národov.

 

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

 

 


Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede
medzi SDC a Ezus RDV - projekt Danube Islands
(Interreg SK-HU Fond malých projektov)


tl_files/domcentrope/zmluva1.jpg

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 - 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.

 

tl_files/domcentrope/zmluva2.jpg

 

 

Čítať ďalej…

28.05.2019

Projekt Danube Islands


Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede
medzi SDC a Ezus RDV - projekt Danube Islands
(Interreg SK-HU Fond malých projektov)


tl_files/domcentrope/zmluva1.jpg

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 - 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.

 

tl_files/domcentrope/zmluva2.jpg

 

 

Čítať ďalej…

28.05.2019

Story mapa Cyrilometodská na webe Bratislavský kraj

Cyrilo-metodská cesta je európska kultúrna cesta, ktorá vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré dali solúnski bratia európskemu spoločenstvu. Jej trasa bude siahať od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Jej budovanie a rozvoj gestorsky zabezpečuje viacero regiónov na území Moravy a Slovenska. Bratislavský samosprávny kraj, odbory stratégie rozvoja a cestovného ruchu, sa na aktivitách podieľajú prostredníctvom regionálnej pracovnej skupiny organizovanej Slovenským Domom Centrope. Zistiť o tejto tematickej ceste viac môžete cez moderného sprievodcu – mobilnú aplikáciu alebo online story mapu. 

Dopyt na tzv. Slow destinations je v súčasnosti veľkým trendom v cestovnom ruchu. Ponuka kultúrnej pútnickej cesty poskytuje vhodné turistické produkty zamerané na spomalenie, zníženie stresu, telesný a duševný odpočinok a meditácie. Cieľom je zapojiť Cyrilo-metodskú cestu medzi kultúrne cesty certifikované Radou Európy pre kultúru. Medzinárodné kultúrne tematické cesty majú potenciál podporiť miestny rozvoj ako aj rozvoj cestovného ruchu v území a môžu slúžiť ako nástroj na rozvoj nových inovatívnych , ale aj existujúcich aktivít a služieb, ktoré dotknuté územie ponúka,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na tejto Ceste spoznáte pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou a nesúce odkaz solúnskych bratov. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností sa oboznámite aj s regionálnou gastronómiou či tradíciami, oblastnými zvyklosťami, lokálnymi produktami a zažijete veľa dobrodružstva.

Na trase, ktorú ponúka story mapa, teda mapa s príbehom, sa z celkom 24 zastávok na území Slovenska nachádza sedem v Bratislavskom kraji a to Hrad Devín, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina v Bratislave, Marianka, Slovanské hradisko vo Svätom Jure, Emreszovský dom – Pamätná izba Ľudovíta Štúra v Modre a Doľany.

K dispozícii je aj online story mapa Tematickej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nájdete v nej informácie o projekte, Solúnskych bratoch a ich Veľkomoravskej misii, trasách, prehliadke historicky významných miest, Európskej kultúrnej ceste či partneroch. Pre návštevníka bude určité veľmi prospešná jej mapová aplikácia, kde získa všetky užitočné informácie, ktoré na svojom putovaní bude potrebovať, ako dĺžka trasy, kde prespať, kde sa najesť a čo zaujímavé môže v okolí trasy navštíviť. Story mapa je dostupná  v slovenskom a anglickom jazyku na:

SK http://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

EN http://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html

Ďalšími partnermi projektu budovania Cyrilo-metodskej cesty sú Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Svätý Jur,Úrad vlády SR a českí partneri. Do spolupráce sa zapojili aj historicko-vedecké a vzdelávacie inštitúcie, ktoré hľadajú nástroje na zapojenie sa mladej generácie pri budovaní tohto projektu a aj turistické organizácie, ktorých úlohou je kultúrnu cestu zviditeľňovať s využívaním všetkých moderných nástrojov a kanálov.

 

Čítať ďalej…

21.05.2019

Deň slovanskej písomnosti a kultúry a uctenie si pamiatky sv. Cyrila a sv. Metoda

RUSKÉ CENTRUM VEDY A KULTÚRY v Bratislave a DEDIČSTVO OTCOV, o. z., Vás srdečne pozývajú na slávnostné podujatie venované Dňu slovanskej písomnosti a kultúry a ucteniu si pamiatky sv. Cyrila a sv. Metoda.

Podujatie sa uskutoční 25. mája 2019 o 15.00 hod.  pred Kostolom Svätého Kríža v Devíne pri pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Zhromaždených privíta riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry Inna Kuznecova, ktorá prednesie slávnostnú reč. Potom so svojím príhovorom vystúpi Daniela Suchá, podpredsedníčka Dedičstva otcov.

Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí bude nasledovať slávnostné kladenie kvetov k pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva  sv. Cyrila a sv. Metoda.

Daniela Suchá

 

Čítať ďalej…

20.05.2019

Študijná cesta do Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 

Študijná cesta po trase Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

v rámci projektu

"Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom prihraničí"

 

Konala sa v dňoch 16. - 17.5.2019

Miesto konania v Nitrianskom kraji.

 

Študijná cesta sa začala v župnom dome v Nitre. Po oficiálnom privítaní sme navštívili areál archeologického ústavu SAV na Martinskom vrchu, spojený s prehliadkou Veľkomoravského skanzemu a depozitov archeologického ústavu SAV. Potom sme mali možnosť vidieť vzdelávací program "Stretnutie s Veľkou Moravou" v seminári svätého Gorazda. Nasledovala prehliadka Nitrianskeho hradu, paláca a diecézneho múzea aj s nádhernou klenotnicou.

 

Na druhý deň sme si prezreli okolie špecializovanej nemocnice svätého Svorada, kde sa našli vykopávky starého kláštora. Za tým sme sa presunuli do Nitrianskej Blatnice a prezreli si nádhernú kaplnku. Poslednou zastávkou bola obec Bojná s prehliadkou múzea a areálu hradiska. Takto sme mali možnosť vidieť aspoň kúsok histórie v Nitrianskom kraji.

 

Čítať ďalej…

14.05.2019

Prezentácia knihy Mariána Tkáča: Príbeh slovenskej koruny

 

DEDIČSTVO OTCOV, o. z. si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu knihy Mariána Tkáča Príbeh slovenskej koruny, ktorá vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum, s. r. o.

 

Prezentácia sa uskutoční v kongresovej sále Národnej banky Slovenska v Bratislave dňa 16. mája 2019 o 16.00 hod.

 

Duchovné dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda sme si uctili aj ich zobrazením na päťdesiatkorunovej bankovke, ktorá nám pripomínala, že nielen chlebom je človek živý.

 

 

 

Srdečne a s vďakou Daniela Suchá

Čítať ďalej…

10.05.2019

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Pešia trasa je vyznačená na úseku 74,5 km. V spolupráci s KSP na smerovníkoch peších turistických trás je osadený piktogram CaM. Značenie bude pokračovať tento rok aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji.

 

TZT Farba TZT Od Do km
O701 červená Devín, hrad Úzky les 2,6
  žltá Úzky les Dúbravská hlavica 1,7
O701 červená Dúbravská hlavica Pri Červenom moste 12,3
8152 žltá Pri Červenom moste Červený most 0,7
O702 červená Červený most Marianka 9,9
O702 červená Marianka Klčovanice 1,3
8103 žltá Klčovanice Svätý Jur 12,4
  modrá Svätý Jur, Najštich Veľkomoravské hradisko 1,8
cesta   Veľkomoravské hradisko Tri bresty 1,7
bude TZ   Tri bresty Grinava 4,7
cesta   Grinava Pezinok 3,1
O703 červená Pezinok Zochova chata 13,2
8107 žltá Zochova chata Piesok, chata UK 0,6
2410 modrá Piesok, chata UK Horná Píla 3,8
5104 zelená Horná Píla Častianska dolina 2,7
8160 žltá Častianska dolina Častá 0,5
cesta   Častá Doľany 2,5
  zelená Modra Pod Srnčím vrchom 2,8
  žltá Pod Srnčím vrchom Široké 0,6
         
         
    SPOLU   78,9
         
      piktogramy 183

Čítať ďalej…

09.05.2019

Online Story mapa

Online Storymapa je kombináciou troch častí:

  1. kaskádová  webstránka
  2. responzívna webová aplikácia
  3. mobilná mapová aplikácia

SK http://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

Vlastnosti

- Reponzívna webová aplikácia

- Hosting na doméne https://domcentrope.maps.arcgis.com

- Použitá technológia: JavaScript

- Podporované prehliadače: IE 11, Chrome, Edge, Firefox

- Podporované operačné systémy mobilných zariadení: iOS, Android,

- Dve jazykové vyhotovenia:

SK http://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

EN http://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html

K nej sme vytvorili bannery vo viacerých veľkostiach  a jazykových mutáciách SK , AJ  a taktiež pre Storymapu  je vytvorený aj  QR kód.

Storymapu ponúkame na zverejnenie našim partnerom, oblastným a krajským organizáciám ale aj stakeholderom, ktorí majú záujem byť súčasťou tematickej cesty.

 

Čítať ďalej…

09.05.2019

Knižné vydanie - Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Knižka je určená deťom vo veku 6-12 rokov. Detskou formou vydavateľ opísal príbeh Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy. Knižka je plná ilustrácií a interaktívnych hier pre deti. Knižka bude distribuovaná v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja do základných škôl, ale aj do Tikou pre návštevníkov. Knižka je v slovenskom jazyku.

Čítať ďalej…

30.04.2019

VEĽVYSLANECTVO BULHARSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S PODPOROU BULHARSKÉHO KULTÚRNEHO ZVÄZU A BULHARSKÉHO KUL-TÚRNEHO INŠTITÚTU

Vás pozýva na každoročné stretnutie Bulharov a ich priateľov na Slovensku.

 

Uctime si spoločne svätých bratov Cyrila a Metoda.

 

Stretnutie sa uskutoční 4.5.2019  o 10.00 hod. pred Kostolom Svätého Kríža v Devíne pri pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Program:

Pozdrav mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky pani Jordanky Čobanovej.

Hudobno – slovné vystúpenie žiakov BSOU „Christo Botev“.

“O písmenách” - výstava detskej tvorby Bulharského kultúrneho inštitútu v Dome kultúry v Devíne.

 

Srdečne ste vítaní!

.......................................................................................................................................................

S úctou a vďakou

Daniela Suchá, DEDIČSTVVO OTCOV o. z.

 

 

Čítať ďalej…

30.01.2019

Projekt PartnerstvoCMS

Pracovné stretnutie "Okrúhly stôl so stakeholdermi"

Čítať ďalej…

05.12.2018

Projekt PartnerstvoCMS

05.12.2018 - 2. projektové stretnutie cezhraničnej skupiny partnerov

Čítať ďalej…

30.11.2018

Politická konferencia iniciatívy Centrope

Dňa 29. novembra 2018 sa v Bratislave konala Výročná politická konferencia Centrope, ktorou sa oficiálne ukončilo ročné predsedníctvo Bratislavského samosprávneho kraja v tomto zoskupení.

Čítať ďalej…

07.11.2018

Workshop: Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry

06.11.2018 sa v Bratislave konal Workshop Centrope 2 na tému Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry

Čítať ďalej…

07.11.2018

Workshop: Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce

05.11.2018 sa v Bratislave konal Workshop Centrope na tému Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce

Čítať ďalej…

28.09.2018

3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou

27.09.2018 sa v hoteli Ponteo Activity Park v Rusovciach konal 3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou.

Čítať ďalej…

15.08.2018

YOUNG SLOVAK CONTEMPORARY ART - /Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie/

 V rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda (signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava), pôsobí už niekoľko rokov odborná pracovná skupina zameraná na hľadanie prienikov v oblasti kultúry, historického a prírodného dedičstva. 

Čítať ďalej…

24.01.2018

Rodinné pasy

Rodinné pasy vznikli z projektu Family Net - cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom (Bratislavský a trnavský samosprávny kraj) a Rakúskom (Dolné Rakúsko, Burgenland).

Čítať ďalej…

01.01.2018

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Partnerství a aktívní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí

Združenie Slovenský dom Centrope sa ako riadny projektový partner na požiadavku člena Bratislavský samosprávny kraj, pre pokrytie územia bratislavského kraja zapojil do realizácie projektu v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/02: Partnerství a aktívní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí

Projekt reaguje na potreby zavedenie systematického prístupu do rozvoja Cyrilometodskej cesty, čo je podmienkou fungovania každej európskej kultúrnej cesty.

Základ a ciele,  na ktorom je projekt postavený, tvorí spolupráca partnerov a odborníkov budujúci 4 nosné piliere:

1) Definovanie tém cesty v prihraničnom území vychádzajúce z kultúrneho a historického dedičstva Veľkej Moravy

2) Vypracovanie Stratégie rozvoja Cyrilometodskej cesty v prihraničnom území

3) Rozvoj siete verejno – súkromného partnerstva Cyrilometodskej cesty

4) Aplikácia Stratégie formou spracovaných regionálnych pilotných akčných plánov a zároveň cielená propagácia.

Akčné plány využívajú zapojenie miestnych obyvateľov, subjektov verejného a súkromného sektora. Akčné plány slúžia pre podporu podnikania, investícií a rozvoja cestovného ruchu v pohraničí.

Vedúci partner: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.,Zlín 76001, Česká republika

Hlavný cezhr.  partner: Trnavský samosprávny kraj, Trnava 917 01, Starohájska 10, Slovenská republika

Partneri: MAS Buchlov, z.s.,Buchlovice, 687 08, Masarykova 273, Česká republika

Mendelova univerzita v Brne, Brno,613 00, Zemědelská 1, Česká republika

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, Slovenská republika

Plánované výdavky projektu sú 453 101,71 Eur

Výdavky SDC predstavujú   74 467,90 Eur  z čoho 95% je NFP  (70 744,50 Eur)  a výdavky z rozpočtu SDC sú 5% (3 723,40 Eur)

 

tl_files/domcentrope/lllll.jpgtl_files/domcentrope/1111.jpg

Čítať ďalej…

01.01.2018

Plán činnosti Slovenského domu Centrope na rok 2018

V roku 2018 Valné zhromaždenie združenie schválilo plán činnosti obsahujúci 13 plánovaných projektov. 

Čítať ďalej…

14.11.2017

Vínne cesty v regióne Centrope

Interaktívny sprievodca po  vínnych cestách v pohraničnom území Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Čítať ďalej…

17.10.2017

26. Konferencia podunajských regiónov a miest (Arge Donau Länder)

Nadnárodná spolupráca regiónov a miest pozdĺž Dunaja je aktívna už dlhé obdobie. Zo Slovenska sú do nej aktívne zapojené aj oba kraje – Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.

 

Čítať ďalej…

16.10.2017

2. regionálna konferencia cestovného ruchu "Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu - nástroj pre rozvoj 2017"

27. septembra sa v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton ukutočnil 2. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu na tému Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017.

Čítať ďalej…

02.10.2017

Projekt „Rozvoj tématických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt bol realizovaný v roku 2017. Jeho cieľom bola príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy.

Čítať ďalej…

24.07.2017

Správa z pracovnej skupiny RiverLab

RiverLab Žitný ostrov a okolie (pracovná skupina) vznikol ako aktivita Stredoeurópskej nadácie v rámci Dunajského fondu. Vychádza z cieľov definovaných v Charte Dunajského fondu a sústreďuje sa na riečne územie Žitného ostrova a jeho okolia.

 

Čítať ďalej…

19.07.2017

Stretnutie Steering Group Centrope 2017

Dňa 28.6.2017 sa vmaďarskom meste Šopron konalo zasadanie Steering group Centrope.

Čítať ďalej…

22.04.2017

Pumptrack – novinka na Zochovej chate

Unikátny projekt pumptrackovej dráhy realizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Modra. Areál má slúžiť širokej verejnosti, športovcom ale aj rodinám s deťmi.

Čítať ďalej…

15.03.2017

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Čítať ďalej…

10.10.2016

Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer 15 km.

Čítať ďalej…

27.09.2016

Cestovný ruch pre všetkých

1. ročník regionálnej konferencie CR v Bratislavskom kraji s názvom "Cestovný ruch pre všetkých", ktorá sa bude konať práve vo svetový deň cestovného ruchu 27.9. v hoteli Senec v Senci.

Čítať ďalej…

06.07.2016

DANUBE UP 2016

Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016.

Čítať ďalej…

10.10.2015

Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený

Všetky aktivity boli zrealizovane na úseku Moravsky sv.Jan- Vysoka na Morave, publicita bola zrealizovaná v odborných a verejných mediach.

Čítať ďalej…

13.01.2015

Workshop Vinohradnicka cyklocesta

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján

Čítať ďalej…

11.01.2015

Projekt Cyklistika v regione Centrope

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján

Čítať ďalej…

07.04.2014

Neuer Pressburger Zeitung

Článok o Centrope je uverejnený v aprílovom čísle Neuer Pressburger Zeitung.

Čítať ďalej…

02.02.2014

Slovakiatour 2014

V dňoch 30.1.- 2.2.2014 sme prezentovali turistický portál Tourcentrope na medzinárodnej výstave cestovného ruchu.

Čítať ďalej…

14.10.2013

Centrope Summit 2013

Verejná konferencia centrope Téma: Vinárstvo a Vinohradníctvo Miesto: Modra, ELESKO wine park ,Galéria

Čítať ďalej…

10.07.2012

Sympozium Centrope : Products and Servicies in Tourism

Sympozium Centrope, sa odborne venovalo ulohe sluzieb v turizme. Prednasky viedli odbornici v danej teme, (Sisak, Horvath, Salva, Zidek a Mikulasova a tiez rakusky expert p.Lutter.) Sympozia sa zucastnilo 60 odbornikov z turistickej branze.

Čítať ďalej…