Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva s KOCR Tourcentrope

16.05.2018

Zmluva s KOCR Tourcentrope

Zmluva s KOCR konferencia CR

16.05.2018

Zmluva s KOCR konferencia CR

Zmluva 2018/1

19.04.2018

Zmluva o dielo na realizáciu diela dotlače "Magazín Región Bratislava"

Stanovy Slovenského domu Centrope

17.04.2018

Stanovy Slovenského domu Centrope

Zmluva 2017/12

08.11.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v plnom znení na účely predfinancovania aktivít Projektu na roky 2017 - 2019.

Zmluva 2017/11

31.07.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v plnom znení na projekt Vínne cesty v regióne Centrope. 

Zmluva 2017/10

31.07.2017

Zmluva o spolupráci a partnerstve uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na rozvíjanie a propagáciu projektu Tourcentrope a organizáciu 2. ročníka regionálnej konferencie cestovného ruchu.

Zmluva 2017/9

31.07.2017

Zmluva o spolupráci a partnerstve uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zviditeľňovanie produktu Tourcentrope Rodinné pasy

Zmluva 2017/8

17.07.2017

Zmluva o dielo na Projektová dokumentácia - dopravné značenie, informačné tabule a smerovníky ku kultúrnym a historickým cieľom

Zmluva 2017/7

15.07.2017

Zmluva o dielo č. 141/2017 "Projekt Town Twinning"

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva s KOCR Tourcentrope

16.05.2018

Zmluva s KOCR Tourcentrope

Zmluva s KOCR konferencia CR

16.05.2018

Zmluva s KOCR konferencia CR

Zmluva 2018/1

19.04.2018

Zmluva o dielo na realizáciu diela dotlače "Magazín Región Bratislava"

Stanovy Slovenského domu Centrope

17.04.2018

Stanovy Slovenského domu Centrope

Zmluva 2017/12

08.11.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v plnom znení na účely predfinancovania aktivít Projektu na roky 2017 - 2019.

Zmluva 2017/11

31.07.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v plnom znení na projekt Vínne cesty v regióne Centrope. 

Zmluva 2017/10

31.07.2017

Zmluva o spolupráci a partnerstve uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na rozvíjanie a propagáciu projektu Tourcentrope a organizáciu 2. ročníka regionálnej konferencie cestovného ruchu.

Zmluva 2017/9

31.07.2017

Zmluva o spolupráci a partnerstve uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zviditeľňovanie produktu Tourcentrope Rodinné pasy

Zmluva 2017/8

17.07.2017

Zmluva o dielo na Projektová dokumentácia - dopravné značenie, informačné tabule a smerovníky ku kultúrnym a historickým cieľom

Zmluva 2017/7

15.07.2017

Zmluva o dielo č. 141/2017 "Projekt Town Twinning"