Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2016/6

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - kapitálové výdavky

Zmluva 2016/5

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - bežné výdavky

Zmluva 2016/4

06.07.2016

Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá s BIS  na technické zabezpečenie podujatia DANUBE UP 2016

Zmluva 2016/3

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu Konferencia Pracovného  spoločenstva podunajských krajín 2016.

Zmluva 2016/2

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu DANUBE UP 2016

Zmluva 2016/1

02.05.2016

Zmluva o dielo č. Z20169898_Z - Rozvoj cyklistiky v regióne Centrope

Zmluva 2015/2

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie Štúdie uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty na trase Bratislava - Trnava

Zmluva 2015/1

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Eurovelo 13 na úseku DNV-Moravsky sv. Ján

Prieskum 2014/5

29.12.2014

Tlmočenie na rokovaniach, na akciách združenia

Prieskum 2014/4

29.12.2014

Prekladateľské služby pre potreby združenia Slovenský dom Centrope

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2016/6

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - kapitálové výdavky

Zmluva 2016/5

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - bežné výdavky

Zmluva 2016/4

06.07.2016

Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá s BIS  na technické zabezpečenie podujatia DANUBE UP 2016

Zmluva 2016/3

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu Konferencia Pracovného  spoločenstva podunajských krajín 2016.

Zmluva 2016/2

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu DANUBE UP 2016

Zmluva 2016/1

02.05.2016

Zmluva o dielo č. Z20169898_Z - Rozvoj cyklistiky v regióne Centrope

Zmluva 2015/2

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie Štúdie uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty na trase Bratislava - Trnava

Zmluva 2015/1

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Eurovelo 13 na úseku DNV-Moravsky sv. Ján

Prieskum 2014/5

29.12.2014

Tlmočenie na rokovaniach, na akciách združenia

Prieskum 2014/4

29.12.2014

Prekladateľské služby pre potreby združenia Slovenský dom Centrope