Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Prieskum 2014/3

29.12.2014

Catering pre akcie združenia Slovenský dom Centrope

Zmluva 2014/3

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Zmluva 2014/2

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Prieskum 2014/2

26.11.2014

Štúdia uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy

Prieskum 2014/1

26.11.2014

Realizačná projektová dokumentácia "Medzinarodná cyklotrasa Eurovelo 13"

Objednávka 2014/4

16.04.2014

Aktualizácia webového portálu. Doplnenie nového obsahu. Technická podpora. Marketing a reklama na internete.

Objednávka 2014/2

15.04.2014

Preklady nových textov Rozšírovanie obsahu webovej stránky www.tourcentrope.eu- rok 2014 – preklady textov

Objednávka 2014/3

15.04.2014

Preklady textov Slovenský jazyk- Maďarský jazyk- Anglický jazyk Tlmočenie na rokovaniach s maďarskými partnermi

Objednávka 2014/1

08.04.2014

Rozširovania obsahu webovej stránky www.tourcentrope.eu rok 2014

Zmluva 2014/1

10.01.2014

Zmluva o spolupráci a reklamnom partnerstve

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Prieskum 2014/3

29.12.2014

Catering pre akcie združenia Slovenský dom Centrope

Zmluva 2014/3

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Zmluva 2014/2

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Prieskum 2014/2

26.11.2014

Štúdia uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy

Prieskum 2014/1

26.11.2014

Realizačná projektová dokumentácia "Medzinarodná cyklotrasa Eurovelo 13"

Objednávka 2014/4

16.04.2014

Aktualizácia webového portálu. Doplnenie nového obsahu. Technická podpora. Marketing a reklama na internete.

Objednávka 2014/2

15.04.2014

Preklady nových textov Rozšírovanie obsahu webovej stránky www.tourcentrope.eu- rok 2014 – preklady textov

Objednávka 2014/3

15.04.2014

Preklady textov Slovenský jazyk- Maďarský jazyk- Anglický jazyk Tlmočenie na rokovaniach s maďarskými partnermi

Objednávka 2014/1

08.04.2014

Rozširovania obsahu webovej stránky www.tourcentrope.eu rok 2014

Zmluva 2014/1

10.01.2014

Zmluva o spolupráci a reklamnom partnerstve