INFORMÁCIE

Centrope

Central Europe

EÚ ERDF

SDC - Slovenský dom Centrope

Slovenská decentralizovaná kancelária pre spoluprácu. Združenie právnických osôb bolo založené na základe schválenia zastupiteľstiev miest Bratislava a Trnava v r. 2008.
Hlavný cieľ združenia: Je konať v mene svojich členov a zastupovať ich spoločné záujmy v rámci multilaterálnej iniciatívy Centrope.Sídlom združenia je Sabinovská 16, Bratislava 820 05, kde sa nachádzajú aj kancelárie združenia.
Súčasní členovia združenia: Mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, mesto Svätý Jur, Mestská časť Bratislava - Čunovo.
Orgány združenia: Valné zhromaždenie, predseda združenia, dozorná rada.
Kancelária združenia je výkonný orgán, ktorý zabezpečuje, odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s cieľmi združenia.

Úlohy DCO SK

 

1. Politická konferencia 

2. Steering Committee

3. Sympózium- téma kultúra, turizmus v regióne Centrope

4. Tematické fóra pre expertov pre oblasť turizmu a kultúry

5. Pilotná aktivita: Tourism Marketing Tool

6. Pilotná aktivita: Regional Development report

7. Pilotná aktivita: INAT

8. Peer review- Skúsenosti y iných cezhraničných regiónov

9. Join Strategy and Action plan of Centrope

10. Local Media campaign in Slovakia

11. Newsletters Centrope

12. Web stránka www.centrope.com

13. Exhibition Centrope

14. Fórum Knowledge region

15. Fórum Human Capita

16. Fórum Spatial Integration

17. Aliančné projekty v témetických oblastiach

18. Image folders

19. Style Handbook

SPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SDC

PLÁNY ČINNOSTI SDC

tl_files/img/Loga/NSK.jpg [nbsptl_files/img/Loga/mas buchlov.jpg] tl_files/img/Loga/europska unia.jpg
tl_files/img/Loga/tsk.jpg tl_files/img/Loga/mendelova univerzita.jpg tl_files/img/Loga/interreg v-a.jpg