Zmluva:

Objednávka stravné poukážky 2019

07.02.2019

Doručenie stravných poukážok v minimálnej hodnote 3,60 EUR pre 3 zamestnancov do konca kalendárneho roka 2019. Stravné poukážky majú byť doručené na adresu: Slovenský dom Centrope, Sabinovská 16, Bratislava 820 05

 

Späť